Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CP KHÍ CÔNG NGHIỆP TUY HÒA

---------------------------

Số 15/VBCB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Phú Yên , ngày 06 tháng 04 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Phú Yên

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CP KHÍ CÔNG NGHIỆP TUY HÒA

Mã số thuế: 4400425371

Địa chỉ: Lô C3 Khu công nghiệp An Phú, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Xã An Phú, Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trương Minh Hoàng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 211635849   ngày cấp: 06/01/2010   nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định

Điện thoại cố định: 0914903063   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Thanh Thức

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 221139136   ngày cấp: 28/05/2014   nơi cấp: Công an tỉnh Phú Yên

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật cơ khí

(2) Họ và tên: Trương Minh Hoàng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 221635849   ngày cấp: 06/01/2010   nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Khí Oxy y tế; Oxy y tế dạng lỏng; Khí Cacbonic y tế

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Phú Yên nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)