Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG

---------------------------

Số 01/DPTL-CBĐĐKSX

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 27 tháng 04 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG

Mã số thuế: 0108227479

Địa chỉ: Số 18 ,ngõ 264/7 đường Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Thăng Long

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 18, ngõ 264/7 đường Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0946525786    Fax:

Email: thanglong.tbyt@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Tiến Hiệp

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 027077000212   ngày cấp: 23/03/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư chú và QLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0946525786   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Vũ Hùng Cuờng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 111562221   ngày cấp: 26/05/2010   nơi cấp: CA Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 26  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Nước muối sinh lý 0,9% Nacl10000
2Bông y tế100000
3Gạc y tế100000
4Cồn sát trùng dụng cụ1000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)