Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

---------------------------

Số 922/CV-CT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Đà Nẵng , ngày 17 tháng 05 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0400101404

Địa chỉ: 02 Phan Đình Phùng, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà nẵng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : 02363821642 Fax:  02363891752

Email: hoaleminh@dapharco.com.vn Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Tống Viết Phải

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 201492403   ngày cấp: 31/12/2015   nơi cấp: Công an TP. Đà nẵng

Điện thoại cố định: 0903501120   Điện thoại di động:

3. Người thực hiện phân loại:

(1) Họ và tên: Lê Minh Hòa

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 201045100   ngày cấp: 22/03/2015   nơi cấp: Công an TP. Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 195 tháng.

(2) Họ và tên: HOÀNG THANH BÌNH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 201191737   ngày cấp: 29/09/2015   nơi cấp: Công an TP. Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 279 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
    Lê Minh Hòa
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.HOÀNG THANH BÌNH
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số