Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TÊ VIỆT NAM

---------------------------

Số 02/2018/CB/MPV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Ninh Bình , ngày 27 tháng 07 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Ninh Bình

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TÊ VIỆT NAM

Mã số thuế: 2700349706

Địa chỉ: Lô B5 - Khu công nghiệp Tam Điệp, Xã Quang Sơn, Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình

Văn phòng giao dịch(nếu có): CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM - Lô B5 - Khu Công nghiệp Tam Điệp, Xã Quang Sơn, Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Văn Hảo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012956536   ngày cấp: 10/04/2007   nơi cấp: Hà Nội

Điện thoại cố định: 02293777588   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: NGUYỄN VĂN HẢO

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012956536   ngày cấp: 10/04/2007   nơi cấp: Công an Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Bơm tiêm MPV 1ml
2Bơm tiêm MPV 3ml
3Bơm tiêm MPV 5ml
4Bơm tiêm MPV 10ml
5Bơm tiêm MPV 20ml
6Bơm tiêm MPV 50ml
7Bơm cho ăn MPV 50ml
8Bơm tiêm Insulin
9Bộ Dây truyền dịch MPV
10Bộ Dây truyền dịch ECO
11Bộ Dây truyền dịch SPE
12Bộ Dây truyền dịch EXA
13Kim cánh bướm MPV
14Kim tiêm MPV
15Kẹp rốn MPV
16Mỏ vịt MPV
17Túi đựng nước tiểu MPV
18Mặt nạ thở oxy MPV
19Dây hút nhớt MPV
20Dây thở oxy 1 nhánh MPV
21Dây thở oxy 2 nhánh MPV
22Ống nghiệm MPV
23Ống hút điều kinh MPV
24Bộ Dây truyền máu MPV

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Ninh Bình nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)