Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH VHL HEALTHCARE

---------------------------

Số 001/VHL-CB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 03 tháng 08 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH VHL HEALTHCARE

Mã số thuế: 0313424952

Địa chỉ: 280A17 Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Hoàng Mỹ Linh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024732321   ngày cấp: 27/04/2007   nơi cấp: Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0939035688   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Trần Bền Vững

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 215154702   ngày cấp: 13/08/2006   nơi cấp: Bình Định

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật

(2) Họ và tên: Ô Mỹ Na

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 312194713   ngày cấp: 09/03/2016   nơi cấp: Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Vật lý kỹ thuật

(3) Họ và tên: Huỳnh Quốc Sang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 312249960   ngày cấp: 26/11/2009   nơi cấp: Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Vật lý kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Tất cả các trang thiết bị phục vụ trong công tác y tế

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)