Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH QUANG ĐỨC

---------------------------

Số 13a-18/CV-QĐ

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 08 tháng 08 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH QUANG ĐỨC

Mã số thuế: 0302721103

Địa chỉ: 384 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - 384 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trần Quang Đức

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022207758   ngày cấp: 17/07/2012   nơi cấp: Công An Tp Hồ Chí MInh

Điện thoại cố định: 0938391138   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Trần Quang Hưng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: B7260651   ngày cấp: 22/11/2012   nơi cấp: Cục quản lý Xuất nhập cảnh

Trình độ chuyên môn: Đại học

(2) Họ và tên: Mai Kim Phượng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022207559   ngày cấp: 23/03/2013   nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

(3) Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyên Trâm

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 205220735   ngày cấp: 25/07/2006   nơi cấp: Công an Tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn: Đại học

(4) Họ và tên: Phan Thị Thịnh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024752724   ngày cấp: 21/04/2015   nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Đại học

(5) Họ và tên: Nguyễn Hoàng Sơn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024084616   ngày cấp: 18/08/2015   nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy trợ thính
2Thiết bị thính học
3Thiết bị trợ thính Điện cực ốc tai

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)