Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LAN TIẾN

---------------------------

Số 01/VTYT, HC

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Quảng Trị , ngày 20 tháng 08 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Quảng Trị

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LAN TIẾN

Mã số thuế: 3200239256

Địa chỉ: 98 Nguyễn Huệ - Khu phố 8, Phường 1, Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lê Đức Tiến

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 197190748   ngày cấp: 10/10/2017   nơi cấp: Công an Quảng Trị

Điện thoại cố định: 0905179071   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Đinh Thị Lệ Dung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 190122791   ngày cấp: 31/08/2004   nơi cấp: Công an Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Đào Thị Mỹ Liên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 197214117   ngày cấp: 27/04/2005   nơi cấp: Công an Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

(3) Họ và tên: Lê Văn Thể

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 197281173   ngày cấp: 11/08/2011   nơi cấp: Công an Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

(4) Họ và tên: Lê Huy Hoàng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 197176408   ngày cấp: 11/05/2017   nơi cấp: Công an Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

(5) Họ và tên: Nguyễn Hoài Nam

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 197037229   ngày cấp: 22/10/2015   nơi cấp: Công an Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Quảng Trị nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)