Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH DƯỢC

---------------------------

Số 01/2018/TTBYT-TD

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thanh Hóa , ngày 29 tháng 08 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thanh Hóa

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN THANH DƯỢC

Mã số thuế: 2801906015

Địa chỉ: 30 đường Nguyễn Thị Thập, Phường Đông Thọ, Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Duy Vương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 171387367   ngày cấp: 01/09/2015   nơi cấp: Thanh Hóa

Điện thoại cố định: 0912812701   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Thị Ninh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 173268472   ngày cấp: 15/10/2006   nơi cấp: Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

(2) Họ và tên: Nguyễn Duy Vương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 171387367   ngày cấp: 01/09/2015   nơi cấp: Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Quả lọc máu HF80S, Quả lọc máu F7 HPS, Quả lọc máu FX8,....
2Dây lọc máu
3Kim chạy thận 16G, Kim chạy thận 17G, Kim chích máu,...
4Dung dịch rửa quả Puristeril, Dung dịch rửa máy Citrosteril,...
5Bột khô pha dịch đậm đặc Granudial AF 15, Bột khô pha dịch đậm đặc Granudial BI 84,...
6Bơm tiêm Insullin 1ml, Bơm tiêm Insulin tiệt trùng 1ml,...

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Thanh Hóa nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)