Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI

---------------------------

Số 01 CV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 04 tháng 09 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0108418508

Địa chỉ: THÔN YÊN NGƯU, XÃ TAM HIỆP, HUYỆN THANH TRÌ , TP HÀ NỘI, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0981444969 Fax: 

Email: hangsmartdental@gmail.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: phạm văn linh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 033089002598   ngày cấp: 07/06/2017   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cu trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

Điện thoại cố định: 0981444969   Điện thoại di động:

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: Phạm Văn Linh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 033089002598   ngày cấp: 07/06/2017   nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn:

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 41 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
    Phạm Văn Linh
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số