Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUA

---------------------------

Số 08/QUA-CV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 15 tháng 10 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUA

Mã số thuế: 0307379853

Địa chỉ: 4Bis/H Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lê Thị Thu Âu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025177460   ngày cấp: 27/05/2010   nơi cấp: Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0909972605   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Huỳnh Minh Toàn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 311473731   ngày cấp: 04/04/2007   nơi cấp: Công an tỉnh Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Các loại máy X-quang
2Các loại máy siêu âm
3Các loại máy thở, máy gây mê kèm thở
4Các trang thiết bị liên quan đến hệ thống khí y tế
5Các loại trang thiết bị y tế cấy ghép
6Các loại trang thiết bị y tế Invitro
7Các loại trang thiết bị y tế khử khuẩn, tiệt khuẩn
8Các loại trang thiết bị y tế nhóm B, C, D khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)