Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG

---------------------------

Số 2212PL-TTDV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 18 tháng 10 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG

Mã số thuế: 0310863341

Địa chỉ: 19/2 Nguyễn Văn Đậu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: VŨ KIM LUYỆN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 056073000049   ngày cấp: 17/03/2017   nơi cấp: CỤC CẢNH SÁT ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ

Điện thoại cố định: 0835107919   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: VŨ THỊ TUYẾT MAI

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 250758095   ngày cấp: 24/11/2015   nơi cấp: CA LÂM ĐỒNG

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Khóa cài, nắp chụp, khớp nối, bộ đầu bi sử dụng cho hàm răng giả, hàm răng cấy ghép: 054747, 054746, 052046, 052043, 05001125, 05001201, 05000681, 05000680, 05000682, 05000683, 05000684, 05000685, 05000366, 05000394, 05000395, 05000396, 052053, 05000289, 05000571, 05000285, 05000559, 05000266, 055743, 05000288, 052054, 05000290, 05000570, 05000284, 01000081, 054748, 054749, 052061, 052057, 052062, 052058, 05000572, 05000574, 05000575, 05000573, 05000563, 05000561, 052080, 052081, 050527, 055801, 05000679, 052082, 052084, 052085, 052030, 052029, 052028, 055881, 05050010, 05050011, 052080, 05050013, 05050014, 200004370, 200004360, 200004366, 200004369, 200004371, 200004361, 200004362, 200004372, 200004363, 200004364, 200004365, 200004367, 200004368

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)