Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LAN OANH

---------------------------

Số 050/OSI-CV/2018

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 30 tháng 10 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LAN OANH

Mã số thuế: 0301442682

Địa chỉ: 456 Phan Xích Long, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Phạm Lan Anh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 020990246   ngày cấp: 12/08/2003   nơi cấp: CA Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 02838458289   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Trần Mạnh Hùng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 151218343   ngày cấp: 30/04/2010   nơi cấp: CA tỉnh Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

(2) Họ và tên: Võ Đại Chương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 215020026   ngày cấp: 31/10/2008   nơi cấp: CA tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Đại học

(3) Họ và tên: Phạm Trung Tín

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 026002763   ngày cấp: 20/03/2015   nơi cấp: CA Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Đại học

(4) Họ và tên: Lê Quang Bình

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024399903   ngày cấp: 12/07/2017   nơi cấp: CA Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Đại học

(5) Họ và tên: Đào Tuấn Vũ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 221318277   ngày cấp: 31/08/2009   nơi cấp: CA tỉnh Phú Yên

Trình độ chuyên môn: Đại học

(6) Họ và tên: Lê Hùng Phong

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023203527   ngày cấp: 07/03/2009   nơi cấp: CA Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Đại học

(7) Họ và tên: Phạm Vũ Khương Vy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025221169   ngày cấp: 19/11/2009   nơi cấp: CA Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Đại học

(8) Họ và tên: Hà Nghiêm Sâm

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023094616   ngày cấp: 19/07/2008   nơi cấp: CA Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Đại học

(9) Họ và tên: Phạm Thế Vinh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022072523   ngày cấp: 11/02/2012   nơi cấp: CA Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy ly tâm
2Nồi hấp
3Tủ an toàn sinh học/ Tủ cấy vi sinh
4Tủ lạnh
5Máy đông khô
6Hệ thống tách chiết mẫu
7Hệ thống điện di
8Máy PCR, Real – time PCR
9Máy đọc Elisa
10Hệ thống tiệt trùng, thanh trùng phòng sạch
11Máy lấy mẫu không khí
12Hóa chất/ dụng cụ phòng thí nghiệm

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)