Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH KMD VINA

---------------------------

Số 03/2018/VBCB-KMD

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 01 tháng 11 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH KMD VINA

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0106458978

Địa chỉ: 402 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0862921520 Fax: 

Email: bichtuyen.kmdvina@gmail.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: LEE JOON HO

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: M07631838   ngày cấp: 02/05/2017   nơi cấp: Hàn Quốc

Điện thoại cố định: 0901432664   Điện thoại di động:

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: HUỲNH THỊ BÍCH TUYỀN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025935736   ngày cấp: 09/08/2014   nơi cấp: CA thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Vật lý kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 72 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
    HUỲNH THỊ BÍCH TUYỀN
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số