Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY LỢI THÀNH - (TNHH)

---------------------------

Số 181204/VBCB-LT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Ninh , ngày 04 tháng 12 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Ninh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY LỢI THÀNH - (TNHH)

Mã số thuế: 2300238141

Địa chỉ: Thôn Hồi Quan, xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY LỢI THÀNH - (TNHH)

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Hồi Quan - Tương Giang - Từ Sơn - Bắc Ninh, Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223741062    Fax: 02223741062

Email: ctyloithanh@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Dương Danh Trọng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125241136   ngày cấp: 25/08/2003   nơi cấp: Công an Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại cố định: 0913259386   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

(1) Họ và tên: Nguyễn Thế Biểu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125470554   ngày cấp: 27/10/2014   nơi cấp: công an tỉnh Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 28  tháng.

(2) Họ và tên: ngô thị hương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125377673   ngày cấp: 16/11/2006   nơi cấp: công an tỉnh Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Y học cổ truyền

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 32  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu Trang Y Tế40000000000
2Gạc Hút Y Tế5000000000
3Băng Cuộn Y Tế các loại50000000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)