Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WUSTECH VIỆT NAM

---------------------------

Số 01/WT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Dương , ngày 18 tháng 12 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở y tế Bình Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WUSTECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 3700821906

Địa chỉ: Số 31 đường số 6 khu công nghiệp Việt Nam Singapore 2, Phường Hoà Phú, Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH WUS TECH (VIETNAM)

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 31, đường số 6, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, Phường Hoà Phú, Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 02743628201    Fax: 02743628205

Email: ben.dao@wustech.com.tw    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Wang Kang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 313898832   ngày cấp: 29/01/2007   nơi cấp: Đài loan

Điện thoại cố định: 0274 3628202   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Phạm Thị Thu Thảo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 241338160   ngày cấp: 21/06/2017   nơi cấp: CA DakLak

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 36  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1 Xe scooter điện T4L (sử dụng cho người tàn tật)2000
2 Xe scooter điện T4KD (sử dụng cho người tàn tật)2000
3 Xe scooter điện T4SG9 (sử dụng cho người tàn tật)2000
4 Xe scooter điện M4JH6 (sử dụng cho người tàn tật)2000
5 Xe scooter điện M4P (sử dụng cho người tàn tật)2000
6 Xe lăn điện 302 (sử dụng cho người tàn tật)2000
7 Xe lăn điện 369 (sử dụng cho người tàn tật)2000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)