Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐẠI NAM

---------------------------

Số 05/12/CV=Đainam

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 27 tháng 12 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐẠI NAM

Mã số thuế: 0107471650

Địa chỉ: Số 19, khu X3 tái Định Cư, thôn Phú Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Đình Tiệp

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001077013053   ngày cấp: 22/11/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0983305556   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàng Hạnh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012927196   ngày cấp: 21/12/2009   nơi cấp: Công an thành phố Hà nội

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

(2) Họ và tên: Phan Diệp Tú

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001175008935   ngày cấp: 13/05/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

(3) Họ và tên: Nguyễn Đình Tiệp

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001077013053   ngày cấp: 22/11/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Ống mở thông khí quản có bóng
2Ống nội khí quản có bóng
3Mặt nạ khí dung
4Bộ dây truyền dịch với bộ lọc khí, trạc chữ Y và có kim tiêm
5Kim cánh bướm

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)