Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGIỆP VIỆT NAM

---------------------------

Số 66/2018/CB-TG

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 28 tháng 12 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGIỆP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0100103016

Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Mai Đình Hợp

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 038062000057   ngày cấp: 17/11/2014   nơi cấp: Hà Nội

Điện thoại cố định: 0904010099   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Văn Quyền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125623252   ngày cấp: 29/03/2011   nơi cấp: CA tỉnh Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Ô xy dạng lỏng và khí (O2)
2Ni tơ dạng lỏng và khí (N2)
3Carbon dioxide (CO2)
4Argon khí
5Không khí nén

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)