Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VINLAB

---------------------------

Số 01/ĐKSX-VINLAB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 18 tháng 01 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VINLAB

Mã số thuế: 0315245998

Địa chỉ: D16/ 3D Ấp 4, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VINLAB

Địa chỉ cơ sở sản xuất: D16/3D ẤP 4, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0916186995    Fax:

Email: ttbyt.vinlab@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: TRỊNH VŨ PHONG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 351220773   ngày cấp: 30/12/2009   nơi cấp: Công an Tỉnh An Giang

Điện thoại cố định: 0916186995   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trịnh Vũ Phong

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 351220773   ngày cấp: 30/12/2009   nơi cấp: CA tỉnh An Giang

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 120  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Vật tư tiêu hao (Các loại ống nghiệm)50000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)