STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1 17000485/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400421ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt cong

Còn hiệu lực

2 17001612/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400420ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi

Còn hiệu lực

3 17004365/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400419ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bóng nong mạch ngoại vi

Còn hiệu lực

4 17000960/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400418ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bóng nong mạch ngoại vi

Còn hiệu lực

5 000.00.04.G18-221122-0017 2400417ĐKLH/BYT-HTTB

VPDD ANGEION MEDICAL INTERNATIONAL PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bóng nong mạch vành

Còn hiệu lực

6 000.00.04.G18-210518-0014 2400416ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ BẢO TÂM Bóng nong mạch vành áp lực cao

Còn hiệu lực

7 000.00.04.G18-230324-0011 2400415ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Bóng nong mạch vành loại không đáp ứng

Còn hiệu lực

8 000.00.04.G18-211127-0005 2400414ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bộ dụng cụ trao đổi huyết tương

Còn hiệu lực

9 19008446/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400413ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Bộ đinh chốt chống xoay đầu trên xương đùi

Còn hiệu lực

10 000.00.04.G18-211122-0003 2400412ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bộ kit dùng cho máy truyền máu hoàn hồi

Còn hiệu lực