STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
91 000.00.19.H29-230117-0011 230000159/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Thuốc thử xét nghiệm định lượng urê trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người

Còn hiệu lực

92 000.00.19.H29-230117-0010 230000158/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần từ huyết thanh hoặc huyết tương

Còn hiệu lực

93 000.00.19.H29-230117-0009 230000157/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh hoặc huyết tương

Còn hiệu lực

94 000.00.19.H29-230117-0007 230000156/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Thuốc thử xét nghiệm đường huyết trong máu bằng phương pháp Hexokinase.

Còn hiệu lực

95 000.00.19.H29-230117-0005 230000155/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Thuốc thử xét nghiệm định lượng γ-glutamyl transferase trong huyết thanh và huyết tương.

Còn hiệu lực

96 000.00.19.H29-230117-0002 230000154/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST trong huyết tương/ huyết thanh

Còn hiệu lực

97 000.00.19.H29-230117-0001 230000153/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT trong huyết tương/ huyết thanh

Còn hiệu lực

98 000.00.19.H29-230117-0017 230000152/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính của LDH trong huyết thanh hoặc huyết tương người.

Còn hiệu lực

99 000.00.19.H29-230117-0019 230000151/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Bộ IVD xét nghiệm định lượng invitro hoạt tính của isoenzym CK-MB trong huyết thanh người.

Còn hiệu lực

100 000.00.19.H29-230104-0017 230000150/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ dây máy gây mê cao tần, dùng một lần

Còn hiệu lực