STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
91 000.00.19.H26-220625-0002 220002272/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ HDT Bộ dây lọc máu thận nhân tạo

Còn hiệu lực

92 000.00.19.H26-220625-0007 220002271/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE VÀ THẨM MỸ H&A Máy đông hủy mỡ

Còn hiệu lực

93 000.00.19.H26-220624-0006 220002270/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM Bồn thủy trị liệu, kết hợp điện trị liệu

Còn hiệu lực

94 000.00.19.H26-220624-0011 220002269/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM Đầu Phun Đa Kim Bằng Nhựa

Còn hiệu lực

95 000.00.19.H26-220621-0007 220002268/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG Que thử đường huyết

Còn hiệu lực

96 000.00.19.H26-220621-0005 220002267/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG Máy đo đường huyết

Còn hiệu lực

97 000.00.19.H26-220625-0005 220002266/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Bộ dây tưới hút dùng 1 lần

Còn hiệu lực

98 000.00.19.H26-220625-0003 220002265/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Bộ cắt dịch kính tổng hợp

Còn hiệu lực

99 000.00.19.H26-220623-0018 220002264/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN Máy điều trị điện xung

Còn hiệu lực

100 000.00.19.H26-220603-0026 220002263/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH VÂN Kim lấy máu

Còn hiệu lực