STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1001 000.00.19.H29-220829-0012 220002909/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Phin lọc khuẩn kết hợp làm ẩm dùng cho máy thở

Còn hiệu lực

1002 000.00.19.H29-220829-0010 220002908/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Phin lọc khuẩn máy thở

Còn hiệu lực

1003 000.00.19.H29-220729-0009 220002907/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA Đèn hồng ngoại

Còn hiệu lực

1004 000.00.19.H29-220905-0028 220000062/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Áo ống, Vô Trùng

Còn hiệu lực

1005 000.00.19.H29-220907-0007 220001355/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO TÂM AN

Còn hiệu lực

1006 000.00.19.H29-220905-0001 220002906/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH XNK PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG Máy do huyết áp

Còn hiệu lực

1007 000.00.19.H29-220906-0045 220001904/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MILLE INSTRUMENTS (Cụm) Dụng cụ phẫu thuật dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

1008 000.00.19.H29-220906-0044 220001903/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MILLE INSTRUMENTS (Cụm) Dụng cụ phẫu thuật chưa tiệt trùng

Còn hiệu lực

1009 000.00.19.H29-220906-0004 220002905/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Hệ thống máy lấy dấu răng nha khoa kỹ thuật số.

Còn hiệu lực

1010 000.00.19.H29-220907-0011 220002904/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH HÀ TRẦN VINA Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực