STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1011 000.00.16.H05-221226-0004 230000003/PCBB-BN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 10 thông số huyết học

Còn hiệu lực

1012 000.00.16.H05-221226-0003 230000002/PCBB-BN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH Họ vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 20 thông số huyết học

Còn hiệu lực

1013 000.00.16.H05-221226-0002 230000001/PCBB-BN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH Họ vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 16 thông số huyết học

Còn hiệu lực

1014 000.00.19.H29-221229-0012 230000002/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SUNDENT Vật liệu lấy dấu răng dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

1015 000.00.19.H29-221227-0023 230000001/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DPC Gel xoa bóp

Còn hiệu lực

1016 000.00.19.H29-221228-0018 230000004/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Bẫy nước

Còn hiệu lực

1017 000.00.19.H29-221227-0003 230000003/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Mũi cắt nướu răng

Còn hiệu lực

1018 000.00.19.H29-221228-0002 230000002/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TRỢ THÍNH STELLA Máy trợ thính

Còn hiệu lực

1019 000.00.19.H29-221229-0009 230000001/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ NAM THÀNH

Còn hiệu lực

1020 000.00.19.H29-221229-0005 230000001/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI KHOA Ống soi quang học và các dụng cụ phẫu thuật, chẩn đoán nội soi

Còn hiệu lực