STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1011 000.00.19.H26-231109-0031 230002298/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Đèn mổ di động

Còn hiệu lực

1012 000.00.19.H26-231109-0036 230002297/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NATURE DIAMOND XỊT MŨI

Còn hiệu lực

1013 000.00.19.H26-230506-0014 230003048/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LACONIA VIỆT NAM Vật liệu dán dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

1014 000.00.19.H26-230506-0011 230003047/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LACONIA VIỆT NAM Vật liệu trám răng

Còn hiệu lực

1015 000.00.19.H26-231110-0007 230003046/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LACONIA VIỆT NAM Mão răng trẻ em

Còn hiệu lực

1016 000.00.19.H26-230506-0010 230002296/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LACONIA VIỆT NAM Vật liệu xoi mòn men răng

Còn hiệu lực

1017 000.00.19.H26-231113-0012 230002295/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMAOTC XỊT MŨI

Còn hiệu lực

1018 000.00.19.H26-231114-0025 230000525/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG SƠN

Còn hiệu lực

1019 000.00.19.H26-231114-0021 230002294/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM Hệ thống tập PHCN trở kháng khí nén

Còn hiệu lực

1020 000.00.19.H26-231114-0008 230003045/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH QUANG DƯƠNG HOMECARE Máy đo huyết áp

Còn hiệu lực