STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1021 000.00.19.H29-231102-0019 230002554/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Vật liệu trám bít ống tủy răng

Còn hiệu lực

1022 000.00.19.H29-231023-0001 230002553/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

1023 000.00.19.H26-231114-0022 230000524/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LẠC VIỆT

Còn hiệu lực

1024 000.00.19.H26-231110-0020 230002293/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ ĐỖ TRẦN Chườm ấm mi mắt

Còn hiệu lực

1025 000.00.19.H29-231113-0010 230000441/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SOLA HOA HƯỚNG DƯƠNG – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC SỐ 2

Còn hiệu lực

1026 000.00.19.H26-231114-0010 230002292/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ TOÀN CẦU VDS-TRUST Khay niềng răng trong suốt

Còn hiệu lực

1027 000.00.19.H26-231110-0002 230003044/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TÚ TÀI QUỐC TẾ Nhiệt kế hồng ngoại

Còn hiệu lực

1028 000.00.19.H26-231114-0012 230000523/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ AN AN

Còn hiệu lực

1029 000.00.19.H26-231114-0005 230003043/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH 1. Kim luồn tĩnh mạch; 2. Kim luồn tĩnh mạch an toàn

Còn hiệu lực

1030 000.00.19.H26-231114-0013 230002291/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BE'AUTHENTIC VN DẠ DÀY & ĐẠI TRÀNG L.T.D

Còn hiệu lực