STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1051 000.00.19.H29-220906-0002 220001891/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ M&K TCA MK 50%

Còn hiệu lực

1052 000.00.19.H29-220906-0003 220001890/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ M&K TCA MK 80%

Còn hiệu lực

1053 000.00.19.H29-220906-0031 220002899/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Cổng tiêm không kim

Còn hiệu lực

1054 000.00.19.H29-220906-0025 220001889/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Cáp nối dùng cho ống thông chẩn đoán điện sinh lý

Còn hiệu lực

1055 000.00.04.G18-220909-0001 220002958/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính von Willebrand Factor Ristocetin Cofactor (VWF:RCo)

Còn hiệu lực

1056 000.00.19.H29-220906-0024 220000061/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC Y LINH THÁI Dầu xoa bóp

Còn hiệu lực

1057 000.00.19.H29-220905-0022 220001888/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN LIWORLDCO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

1058 000.00.19.H29-220905-0005 220001349/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KX VINA

Còn hiệu lực

1059 000.00.10.H35-220906-0001 220000001/PCBSX-LC

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM BÌNH AN Dung dịch bảo vệ vết thương.

Còn hiệu lực

1060 000.00.19.H29-220826-0019 220001887/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT QUANG Dụng cụ dùng trong phẫu thuật mổ hở loại tái sử dụng

Còn hiệu lực