STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1111 000.00.19.H29-220906-0010 220002893/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea/urea nitrogen

Còn hiệu lực

1112 000.00.19.H29-220906-0009 220002892/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol

Còn hiệu lực

1113 000.00.19.H29-220906-0021 220002891/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng FT4

Còn hiệu lực

1114 000.00.19.H29-220906-0019 220002890/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT4

Còn hiệu lực

1115 000.00.19.H29-220906-0006 220002889/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase

Còn hiệu lực

1116 000.00.19.H29-220906-0018 220002888/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol

Còn hiệu lực

1117 000.00.19.H26-211026-0018 220002127/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚC BÌNH

Còn hiệu lực

1118 000.00.18.H20-220831-0001 220000025/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 906

Còn hiệu lực

1119 000.00.19.H26-220831-0016 220002949/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC CHÍNH XÁC Hệ thống chụp cộng hưởng từ

Còn hiệu lực

1120 000.00.10.H35-220905-0001 220000001/PCBA-LC

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM BÌNH AN Dung dịch bôi da

Còn hiệu lực