STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1111 19010713/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200349ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy X-quang di động

Còn hiệu lực

1112 000.00.04.G18-220705-0006 2200348ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy theo dõi sản khoa

Còn hiệu lực

1113 000.00.04.G18-220704-0022 2200347ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy theo dõi sản khoa

Còn hiệu lực

1114 000.00.04.G18-211116-0003 2200346ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY NIPON CORPORATION TẠI HÀ NỘI Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

1115 19009364/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200345ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

1116 000.00.04.G18-220111-0021 2200344ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Máy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

1117 000.00.04.G18-220114-0023 2200343ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Máy tạo nhịp 2 buồng có tương thích MRI

Còn hiệu lực

1118 000.00.04.G18-211115-0010 2200342ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Máy tạo nhịp 1 buồng có tương thích MRI

Còn hiệu lực

1119 000.00.04.G18-211116-0006 2200341ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY NIPON CORPORATION TẠI HÀ NỘI Máy phá rung tim tự động

Còn hiệu lực

1120 18008144/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200340ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Máy gây mê kèm thở

Còn hiệu lực