STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1111 000.00.19.H26-231114-0019 230002274/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LONG PHỤNG TOÀN CẦU KHĂN ƯỚT PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

1112 000.00.19.H26-231114-0018 230003022/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LONG PHỤNG TOÀN CẦU VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

1113 000.00.19.H26-231026-0008 230003021/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM Dụng cụ mở đường vào động mạch quay

Còn hiệu lực

1114 000.00.19.H26-231107-0001 230003020/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Bộ Kit xét nghiệm ELISA phát hiện IgM virus sốt xuất huyết

Còn hiệu lực

1115 000.00.19.H26-231107-0013 230003019/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Bộ kit xét nghiệm ELISA phát hiện IgG virus sốt xuất huyết

Còn hiệu lực

1116 000.00.19.H26-231109-0005 230002273/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HUY HOÀNG MIẾNG DÁN VẾT THƯƠNG

Còn hiệu lực

1117 000.00.19.H26-231109-0008 230002272/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Dụng cụ sử dụng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

1118 000.00.19.H26-231107-0014 230000520/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU-ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1576

Còn hiệu lực

1119 000.00.19.H26-231108-0021 230003018/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Miếng dán phẫu thuật

Còn hiệu lực

1120 000.00.19.H26-231108-0023 230003017/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Ống thông niệu quản

Còn hiệu lực