STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1161 000.00.19.H29-231102-0002 230002486/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

1162 000.00.19.H29-231102-0001 230002485/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

1163 000.00.19.H29-231102-0007 230002484/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

1164 000.00.19.H29-231102-0010 230002483/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE Gel tra mắt

Còn hiệu lực

1165 000.00.19.H29-231030-0002 230001618/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH LABH PHARMA VIỆT NAM DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

1166 000.00.19.H29-231023-0041 230002482/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Ống thông JJ

Còn hiệu lực

1167 000.00.19.H29-231019-0004 230002481/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Ống thông tiểu

Còn hiệu lực

1168 000.00.19.H17-231109-0002 230000053/PCBB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Máy xét nghiệm điện giải khí máu

Còn hiệu lực

1169 000.00.19.H17-231109-0001 230000048/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH HOÀN THÀNH VŨ NƯỚC MUỐI SINH LÝ NANO BẠC HOÀN THÀNH VŨ NATRI CLORID 0.9%

Còn hiệu lực

1170 000.00.19.H17-231110-0001 230000044/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ QNQ

Còn hiệu lực