STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1181 000.00.19.H26-231109-0011 230000519/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH TRỊNH QUANG HƯNG 1978

Còn hiệu lực

1182 000.00.19.H26-231101-0009 230003000/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Máy đo phế dung kế

Còn hiệu lực

1183 000.00.19.H26-231101-0011 230002999/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Máy đo phế dung kế

Còn hiệu lực

1184 000.00.19.H26-231101-0012 230002998/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Máy đo phế dung kế

Còn hiệu lực

1185 000.00.19.H26-231103-0009 230002997/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Hệ thống điện tim

Còn hiệu lực

1186 000.00.19.H26-231109-0010 230002252/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ BĂNG THUN Y TẾ AN PHÚ

Còn hiệu lực

1187 000.00.19.H26-231109-0015 230002996/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ THIÊN AN Cụm IVD Globulin miễn dịch: IgA, IgG, IgM

Còn hiệu lực

1188 000.00.19.H26-231109-0017 230002995/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ QUE BÚT THỬ XÉT NGHIỆM ĐỊNH TÍNH HCG

Còn hiệu lực

1189 000.00.19.H26-231107-0020 230002251/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Môi trường nuôi cấy tế bào

Còn hiệu lực

1190 000.00.19.H26-231109-0006 230002994/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀ NỘI Ổ đầu ra khí y tế và giắc/đầu cắm nhanh dùng cho các loại khí: khí Oxy (O2), khí hút (VAC), khí nén 4bar (Air hoặc MA4), khí nén 7bar (Air 800 hoặc MA7), khí Nitrous Oxide (N2O), khí Carbon Dioxide (CO2)

Còn hiệu lực