STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
111 000.00.19.H29-230109-0030 230000144/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM Máy siêu âm và phụ kiện

Còn hiệu lực

112 000.00.19.H29-230111-0012 230000143/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC HỒNG ANH Nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực

113 000.00.19.H29-230112-0011 230000015/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC MỸ PHẨM CHÂU ÂU

Còn hiệu lực

114 000.00.19.H29-230113-0014 230000142/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng spartate aminotransferase (AST) có hoạt hóa pyridoxal phosphate

Còn hiệu lực

115 000.00.19.H29-230113-0013 230000141/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng quinidine

Còn hiệu lực

116 000.00.19.H29-230114-0008 230000063/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD hỗ trợ xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase (ALT) và aspartate aminotransferase (AST)

Còn hiệu lực

117 000.00.19.H29-230114-0007 230000062/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD hỗ trợ xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase (ALT) và aspartate aminotransferase (AST)

Còn hiệu lực

118 000.00.19.H29-230113-0009 230000140/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatine kinase

Còn hiệu lực

119 000.00.19.H29-230113-0008 230000139/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

120 000.00.19.H29-230113-0007 230000138/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Apolipoprotein A-1

Còn hiệu lực