STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1191 000.00.19.H26-230225-0008 230000426/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT Cụm IVD chất nền (Substrate) - Các thuốc thử xét nghiệm định lượng sinh hóa của hãng Biorex Diagnostics Ltd

Còn hiệu lực

1192 000.00.19.H26-230227-0015 230000425/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Cụm IVD bệnh tự miễn

Còn hiệu lực

1193 000.00.19.H26-230224-0034 230000424/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Máy theo dõi huyết áp tự động

Còn hiệu lực

1194 000.00.19.H26-230222-0077 230000423/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CCVG PHARMA GEL TRĨ RAU MÁ CCVG

Còn hiệu lực

1195 000.00.19.H26-230225-0007 230000422/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MÀI VIỆT Hệ thống xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực

1196 000.00.19.H26-230223-0026 230000059/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MÁY VÀ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ĐỒNG TÂM

Còn hiệu lực

1197 000.00.19.H26-230224-0030 230000421/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG Lưu lượng kế và bình làm ẩm

Còn hiệu lực

1198 000.00.19.H26-230224-0020 230000420/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG Ổ khí y tế

Còn hiệu lực

1199 000.00.19.H26-230224-0032 230000419/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG Bộ hút dịch

Còn hiệu lực

1200 000.00.19.H26-230224-0027 230000418/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PCT Máy làm đẹp da Factional RF

Còn hiệu lực