STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1191 000.00.19.H26-221110-0030 220003159/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE Cốc Nguyệt San BeU Plus

Còn hiệu lực

1192 000.00.19.H26-221117-0017 220003158/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PTN COSMETIC VIỆT NAM BỘT VỆ SINH RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

1193 000.00.19.H26-221111-0023 220000122/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH HÙNG HÂN Răng giả

Còn hiệu lực

1194 000.00.19.H26-221011-0025 220003555/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐỨC THẮNG Nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực

1195 000.00.19.H26-221027-0016 220003554/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ống thông nong rộng lòng động mạch bằng bóng qua da

Còn hiệu lực

1196 000.00.19.H26-221025-0006 220003553/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên

Còn hiệu lực

1197 000.00.19.H26-221111-0016 220003552/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM BỘ XÔNG HÚT ĐỜM KÍN

Còn hiệu lực

1198 000.00.19.H26-221027-0034 220003551/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin

Còn hiệu lực

1199 000.00.19.H26-221107-0006 220003550/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử Thrombin xét nghiệm chức năng tiểu cầu

Còn hiệu lực

1200 000.00.19.H26-221107-0005 220003549/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử Collagen xét nghiệm chức năng tiểu cầu

Còn hiệu lực