STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1191 000.00.19.H29-231020-0014 230001613/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN Máy thử thị lực

Còn hiệu lực

1192 000.00.19.H29-231102-0009 230002478/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN GIA SÀI GÒN Cụm IVD xét nghiệm phát hiện định tính sốt rét

Còn hiệu lực

1193 000.00.19.H29-231107-0015 230002477/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN GIA SÀI GÒN Cụm IVD độc chất học

Còn hiệu lực

1194 000.00.19.H29-231101-0001 230002476/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN GIA SÀI GÒN Cụm IVD xét nghiệm phát hiện định tính chorionic gonadotropin

Còn hiệu lực

1195 000.00.19.H29-230927-0026 230001612/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CF MED Tất lót bó bột_thun vớ Stockinette

Còn hiệu lực

1196 000.00.19.H29-230927-0025 230001611/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CF MED Bông lót bó bột Padding

Còn hiệu lực

1197 000.00.19.H29-230927-0024 230001610/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CF MED Băng thun co giãn Elastic Bandage

Còn hiệu lực

1198 000.00.17.H13-231109-0001 230000009/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG NAM Gel siêu âm

Còn hiệu lực

1199 000.00.18.H43-231102-0001 230000003/PCBA-NT

HỘ KINH DOANH PHAN ĐÌNH HUY XỊT THƠM MIỆNG

Còn hiệu lực

1200 000.00.19.H26-231030-0005 230000013/PCBA-BV

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHABISHI DUNG DỊCH RỬA VẾT THƯƠNG

Còn hiệu lực