STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1291 000.00.19.H26-230222-0022 230000269/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NIHACHI 28 NHẬT- HÀN XỊT NHIỆT MIỆNG, RĂNG, LỢI NIHACHI 28 NANC+

Còn hiệu lực

1292 000.00.19.H26-230222-0023 230000268/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NIHACHI 28 NHẬT- HÀN NƯỚC BIỂN ƯU TRƯƠNG NIHACHI 28 NANC+

Còn hiệu lực

1293 000.00.19.H26-230222-0055 230000267/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HENA PHARMA GLUTATHIONE 2000MG NMN

Còn hiệu lực

1294 000.00.19.H26-230203-0012 230000266/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOPRO GEL BÔI TRƠN

Còn hiệu lực

1295 000.00.19.H26-230210-0013 230000265/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Chất chuẩn và kiểm chuẩn các xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

1296 000.00.19.H26-230112-0010 230000264/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG Máy li tâm

Còn hiệu lực

1297 000.00.19.H26-230112-0009 230000263/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG Máy dán lam kính

Còn hiệu lực

1298 000.00.19.H26-230207-0009 230000348/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Máy đo điện cơ

Còn hiệu lực

1299 000.00.19.H26-230210-0001 230000347/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Máy siêu âm doppler xuyên sọ (Máy đo lưu huyết não)

Còn hiệu lực

1300 000.00.19.H26-230208-0012 230000346/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Máy đo điện não đồ

Còn hiệu lực