STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1291 000.00.19.H26-231103-0025 230002957/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Dây oxy 1 nhánh/2 nhánh

Còn hiệu lực

1292 000.00.19.H26-231103-0013 230002209/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Túi đựng nước tiểu

Còn hiệu lực

1293 000.00.19.H26-231030-0018 230002208/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Bông y tế thấm nước

Còn hiệu lực

1294 000.00.19.H26-231103-0037 230002207/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOP QUEEN VIỆT NAM Sản phẩm dùng ngoài cho da

Còn hiệu lực

1295 000.00.19.H26-231103-0039 230002956/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT Gel bôi trơn

Còn hiệu lực

1296 000.00.19.H26-231103-0006 230002206/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SONG THÀNH - CHI NHÁNH HÀ NỘI Dung dịch vệ sinh phụ nữ

Còn hiệu lực

1297 000.00.19.H26-231103-0038 230002955/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ZPHARMA Bột nhuận tràng

Còn hiệu lực

1298 000.00.19.H26-231102-0031 230002205/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB Kìm gắp dị vật bán cứng

Còn hiệu lực

1299 000.00.19.H26-230929-0013 230002954/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Ống soi khám và phẫu thuật nội soi các chuyên khoa, các loại, các cỡ.

Còn hiệu lực

1300 000.00.19.H26-231102-0029 230002953/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB Ống soi niệu quản

Còn hiệu lực