STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1351 000.00.19.H29-230223-0002 230000191/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT JASMINE DUNG DỊCH XỊT JPRO

Còn hiệu lực

1352 000.00.19.H29-230223-0027 230000369/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED Thiết bị điều trị da

Còn hiệu lực

1353 000.00.19.H29-230223-0023 230000368/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MSD Máy rửa và khử khuẩn dây nội soi

Còn hiệu lực

1354 000.00.19.H29-230224-0015 230000054/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1141

Còn hiệu lực

1355 000.00.19.H29-230222-0032 230000053/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1150

Còn hiệu lực

1356 000.00.16.H40-230223-0001 230000003/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LUCKY MAS Nước muối sinh lý LUCKY MAS

Còn hiệu lực

1357 000.00.16.H40-230222-0002 230000002/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DP BAYOR – ĐỨC THÔNG XOANG MŨI OTIVIN BAYOR

Còn hiệu lực

1358 000.00.16.H40-230222-0001 230000001/PCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH BRIGHT STAR GROUP XỊT XOANG TỶ BỬU NANG

Còn hiệu lực

1359 000.00.19.H29-230223-0014 230000367/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH C.P.V Bộ trộn khí và phụ kiện

Còn hiệu lực

1360 000.00.19.H29-230222-0053 230000052/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ SOLA

Còn hiệu lực