STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1351 000.00.19.H26-231102-0039 230002927/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT - TECHNIMEX Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch (chi tiết theo phụ lục)

Còn hiệu lực

1352 000.00.19.H26-231103-0007 230002186/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND MUỐI RỬA MŨI XOANG

Còn hiệu lực

1353 000.00.19.H26-231103-0003 230000513/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VIỆT Ý

Còn hiệu lực

1354 000.00.19.H26-231102-0044 230002926/PCBB-HN

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

1355 000.00.19.H26-231102-0042 230002925/PCBB-HN

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN DUNG DỊCH MŨI

Còn hiệu lực

1356 000.00.19.H26-231102-0043 230002924/PCBB-HN

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN DUNG DỊCH MŨI

Còn hiệu lực

1357 000.00.19.H26-231029-0009 230002923/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ống hút đờm nhớt

Còn hiệu lực

1358 000.00.19.H26-231030-0019 230002922/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ dây truyền máu

Còn hiệu lực

1359 000.00.19.H26-231029-0010 230002921/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ống đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

1360 000.00.19.H26-231030-0020 230002920/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Kim luồn tĩnh mạch

Còn hiệu lực