STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1361 000.00.19.H26-230222-0010 230000271/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN VÂN Dung dịch dùng ngoài da

Còn hiệu lực

1362 000.00.19.H26-230222-0025 230000270/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MEDDA Thiết bị nội soi tai mũi họng

Còn hiệu lực

1363 000.00.19.H26-230222-0022 230000269/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NIHACHI 28 NHẬT- HÀN XỊT NHIỆT MIỆNG, RĂNG, LỢI NIHACHI 28 NANC+

Còn hiệu lực

1364 000.00.19.H26-230222-0023 230000268/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NIHACHI 28 NHẬT- HÀN NƯỚC BIỂN ƯU TRƯƠNG NIHACHI 28 NANC+

Còn hiệu lực

1365 000.00.19.H26-230222-0055 230000267/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HENA PHARMA GLUTATHIONE 2000MG NMN

Còn hiệu lực

1366 000.00.19.H26-230203-0012 230000266/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOPRO GEL BÔI TRƠN

Còn hiệu lực

1367 000.00.19.H26-230210-0013 230000265/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Chất chuẩn và kiểm chuẩn các xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

1368 000.00.19.H26-230112-0010 230000264/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG Máy li tâm

Còn hiệu lực

1369 000.00.19.H26-230112-0009 230000263/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG Máy dán lam kính

Còn hiệu lực

1370 000.00.19.H26-230207-0009 230000348/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Máy đo điện cơ

Còn hiệu lực