STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1411 000.00.19.H29-230222-0037 230000349/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DYNAMED Clip cầm máu nội soi tiêu hóa

Còn hiệu lực

1412 000.00.19.H29-230222-0017 230000182/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Bẫy đờm

Còn hiệu lực

1413 000.00.19.H29-230223-0005 230000348/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT Vật liệu dán veneer nha khoa

Còn hiệu lực

1414 000.00.19.H29-230222-0047 230000181/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT Cây lấy veneer

Còn hiệu lực

1415 000.00.19.H29-230213-0001 230000180/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Cờ lê dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

1416 000.00.04.G18-230224-0002 230000001/PTVKT-BYT

HÀ VĂN HÙNG

Còn hiệu lực

1417 000.00.19.H29-230213-0003 230000347/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Trâm nội nha

Còn hiệu lực

1418 000.00.19.H29-230222-0030 230000346/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NEW FAR EAST Viên đặt trực tràng

Còn hiệu lực

1419 000.00.19.H29-230222-0031 230000345/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Mặt nạ thở oxy có túi

Còn hiệu lực

1420 000.00.19.H26-230206-0007 230000032/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ LÊ MINH

Còn hiệu lực