STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1501 000.00.16.H05-231031-0001 230000020/PCBMB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NOONTIFOOD

Còn hiệu lực

1502 000.00.17.H54-231101-0001 230000042/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

1503 000.00.17.H54-231101-0002 230000041/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

1504 000.00.17.H54-231101-0003 230000040/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Syrup Solution

Còn hiệu lực

1505 000.00.17.H54-231103-0002 230000039/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Dung dịch nhỏ tai

Còn hiệu lực

1506 000.00.17.H54-231103-0003 230000038/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Dung dịch xịt

Còn hiệu lực

1507 000.00.17.H54-231103-0004 230000037/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

1508 000.00.17.H08-231026-0001 230000013/PCBB-BĐ

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Chỉ phẫu thuật không tiêu

Còn hiệu lực

1509 000.00.19.H29-231004-0004 230001595/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Dụng cụ phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

1510 000.00.19.H29-231017-0008 230001594/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Dụng cụ soi tử cung

Còn hiệu lực