STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1511 19009718/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301483ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Methotrexate

Còn hiệu lực

1512 18006433/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301482ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK và CK-MB

Còn hiệu lực

1513 19009038/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301481ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Troponin I và Troponin T

Còn hiệu lực

1514 000.00.04.G18-201223-0003 2301480ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Mycobacterium tuberculosis

Còn hiệu lực

1515 000.00.04.G18-200916-0012 2301479ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Plasmodium falciparum và Plasmodium vivax

Còn hiệu lực

1516 000.00.04.G18-220901-0001 2301478ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM, IgG kháng Mycobacterium tuberculosis

Còn hiệu lực

1517 000.00.04.G18-230523-0020 2301477ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2

Còn hiệu lực

1518 000.00.04.G18-200630-0005 2301476ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Treponema pallidum

Còn hiệu lực

1519 000.00.04.G18-230317-0002 2301475ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang tự động

Còn hiệu lực

1520 000.00.04.G18-220611-0002 2301474ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút cúm A, cúm B

Còn hiệu lực