STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1511 000.00.19.H26-221227-0025 220003901/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BRISTAR Nhiệt kế điện tử, hiệu Chicco

Còn hiệu lực

1512 000.00.04.G18-221213-0001 220000027/PTVKT-BYT

LÊ CẢNH SƠN

Còn hiệu lực

1513 000.00.19.H26-221220-0020 220003509/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GINIC GINKID XỊT TAN RÁY TAI

Còn hiệu lực

1514 000.00.19.H26-221221-0016 220003508/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

1515 000.00.19.H26-221221-0017 220003507/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

1516 000.00.19.H26-221219-0018 220003506/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC PHẨM LỘC TRẦN DUNG DỊCH XỊT VIÊM MŨI, HỌNG, MIỆNG TRẺ EM

Còn hiệu lực

1517 000.00.19.H26-221219-0019 220003505/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC PHẨM LỘC TRẦN DUNG DỊCH XỊT XOANG

Còn hiệu lực

1518 000.00.19.H26-221219-0012 220003504/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC PHẨM LỘC TRẦN DUNG DỊCH VIÊM MŨI, HỌNG, MIỆNG

Còn hiệu lực

1519 000.00.19.H26-221220-0033 220003503/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC MINH Khăn hạ sốt

Còn hiệu lực

1520 000.00.19.H26-221220-0034 220003502/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC MINH Gạc răng miệng

Còn hiệu lực