STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1581 17001373/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200196ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định tính phát hiện đồng thời kháng nguyên p24 virus gây suy giảm miễn dịch người (HIV) và kháng thể kháng HIV-1 và/hoặc HIV-2

Còn hiệu lực

1582 17002426/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200195ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể toàn phần kháng kháng nguyên lõi virus viêm gan B

Còn hiệu lực

1583 18006446/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200194ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể kháng virus T-lymphotropic Tuýp I và Tuýp II ở người (anti-HTLV I/HTLV II)

Còn hiệu lực

1584 17003772/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200193ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng kháng nguyên lõi virus viêm gan B

Còn hiệu lực

1585 17003777/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200192ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng nguyên p24 virus HIV và kháng thể kháng virus HIV tuýp 1 bao gồm nhóm O và tuýp 2

Còn hiệu lực

1586 19010657/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200191ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg

Còn hiệu lực

1587 17003773/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200190ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định tính HBeAg

Còn hiệu lực

1588 18007143/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200189ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định tính HBeAg

Còn hiệu lực

1589 17001462/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200188ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định tính DNA của vi khuẩn Chlamydia trachomatis và Neisseria gonorrhoeae

Còn hiệu lực

1590 000.00.04.G18-220424-0002 2200187ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Troponin T tim

Còn hiệu lực