STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1591 000.00.19.H26-231027-0028 230002906/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ống thông tiểu

Còn hiệu lực

1592 000.00.19.H26-231029-0004 230002905/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khoá 3 chạc

Còn hiệu lực

1593 000.00.19.H26-231029-0003 230002904/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ dây truyền dịch có vạch chia

Còn hiệu lực

1594 000.00.19.H26-231028-0001 230002903/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

1595 000.00.19.H26-231027-0026 230002902/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dây nối dài dùng trong truyền dịch, bơm thuốc

Còn hiệu lực

1596 000.00.19.H26-231027-0023 230002901/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thiết bị lọc khuẩn, làm ẩm và trao đổi nhiệt

Còn hiệu lực

1597 000.00.19.H26-231027-0009 230002900/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Túi đựng nước tiểu

Còn hiệu lực

1598 000.00.19.H26-231102-0037 230002899/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VICOMED Hỗn dịch đường tiêu hóa

Còn hiệu lực

1599 000.00.19.H26-231027-0008 230002898/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Mặt nạ oxy có túi

Còn hiệu lực

1600 000.00.19.H26-231102-0033 230002184/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BEEKING Kem phục hồi sinh lý da - Reconval K1

Còn hiệu lực