STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1591 000.00.19.H26-221222-0008 220003451/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ MINH CHÂU Xịt tai mũi họng minh châu

Còn hiệu lực

1592 000.00.19.H26-221222-0007 220003450/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SANOFA FRANCE Xịt tai mũi họng

Còn hiệu lực

1593 000.00.19.H26-221222-0009 220003449/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GSV VIỆT NAM GEL BÔI DA

Còn hiệu lực

1594 000.00.04.G18-221223-0001 220003673/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD chất nền: TRIG, UA

Còn hiệu lực

1595 000.00.16.H05-221222-0002 220000128/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT HUY Gạc răng miệng

Còn hiệu lực

1596 000.00.16.H05-221222-0001 220000127/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT HUY Khăn hạ sốt

Còn hiệu lực

1597 000.00.19.H29-221219-0015 220004067/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỒNG MINH Đầu thắt tĩnh mạch thực quản

Còn hiệu lực

1598 000.00.19.H29-221216-0029 220004066/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH 3S MEDICAL Kẹp bấm da và dụng cụ tháo kim bấm da dùng 01 lần tiệt trùng

Còn hiệu lực

1599 000.00.16.H23-221216-0001 220000202/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH PHÁT TÀI PHARMA DUNG DỊCH VỆ SINH PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

1600 000.00.04.G18-221222-0009 220003672/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng C-reactive protein

Còn hiệu lực