STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1611 000.00.19.H26-221222-0002 220003868/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ ĐÔNG ĐÔ Thiết bị điện phẫu thuật

Còn hiệu lực

1612 000.00.18.H24-221221-0003 220000021/PCBB-HP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm HbA1C

Còn hiệu lực

1613 000.00.04.G18-221222-0017 220003669/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 13 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

1614 000.00.04.G18-221222-0013 220003668/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Lactate, Khả năng gắn sắt toàn phần

Còn hiệu lực

1615 000.00.04.G18-221222-0008 220003667/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng thyroglobulin

Còn hiệu lực

1616 000.00.17.H09-221220-0001 220000079/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Gel bôi âm đạo

Còn hiệu lực

1617 000.00.17.H09-221214-0001 220000014/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH YAMADA ELECTRIC VIỆT NAM Nguồn nhiệt để tẩy trắng răng

Còn hiệu lực

1618 000.00.19.H29-220726-0027 220004043/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử chỉ thị Oxidase

Còn hiệu lực

1619 000.00.04.G18-221119-0009 220003666/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Cụm IVD điện giải: Calcium, Chloride, Magnesium, Phosphorus

Còn hiệu lực

1620 000.00.19.H26-221104-0028 220003867/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM Máy xét nghiệm HbA1C tự động

Còn hiệu lực