STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1621 000.00.19.H29-231104-0001 230002432/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Helicobacter pylori

Còn hiệu lực

1622 000.00.19.H29-231104-0002 230002431/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Helicobacter pylori

Còn hiệu lực

1623 000.00.19.H26-231103-0031 230002893/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KANPEKI NHẬT BẢN Hoá chất xét nghiệm dùng cho máy phân tích sinh hoá

Còn hiệu lực

1624 000.00.19.H26-231103-0021 230002892/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Máy đo SpO2 cầm tay ( Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu cầm tay)

Còn hiệu lực

1625 000.00.19.H26-231102-0009 230002891/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ Tấm nhận ảnh bản phẳng (dùng cho máy X-quang C-arm)

Còn hiệu lực

1626 000.00.19.H26-231101-0025 230002890/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MEDICAL TD Chỉ khâu không tiêu

Còn hiệu lực

1627 000.00.19.H29-231106-0006 230001581/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Băng phim y tế trong suốt

Còn hiệu lực

1628 000.00.19.H29-231031-0003 230002430/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Thiết bị điều trị ghế nha khoa

Còn hiệu lực

1629 000.00.19.H29-231012-0016 230001580/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Hệ thống máy lấy dấu răng nha khoa kỹ thuật số

Còn hiệu lực

1630 000.00.19.H29-230929-0009 230001579/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Dung dịch vệ sinh ống tủy răng

Còn hiệu lực