STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1621 000.00.04.G18-201205-0002 2300213ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Digoxin

Còn hiệu lực

1622 000.00.04.G18-211220-0020 2300212ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng hoạt tính kháng yếu tố Xa

Còn hiệu lực

1623 19010393/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300211ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Myoglobin

Còn hiệu lực

1624 000.00.04.G18-210727-0005 2300210ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC Bộ IVD xét nghiệm định lượng RNA của HCV

Còn hiệu lực

1625 000.00.04.G18-210727-0006 2300209ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC Bộ IVD xét nghiệm định tính và định lượng RNA HIV-1

Còn hiệu lực

1626 000.00.04.G18-201021-0004 2300208ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Bộ thuốc thử xét nghiệm xác định nhóm máu ABO/Rh

Còn hiệu lực

1627 000.00.04.G18-210730-0023 2300207ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Plasmodium falciparum

Còn hiệu lực

1628 000.00.04.G18-220615-0036 2300206ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

1629 000.00.04.G18-220615-0037 2300205ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính phân biệt kháng nguyên SARS-CoV-2 và cúm tuýp A, B

Còn hiệu lực

1630 000.00.04.G18-210705-0022 2300204ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B

Còn hiệu lực