STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1651 000.00.19.H26-231017-0019 230002164/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG Y VIỆN NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

1652 000.00.04.G18-231101-0009 230000369/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng IGF-I

Còn hiệu lực

1653 000.00.19.H26-231031-0007 230002163/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GLC VIỆT NAM GEL BÔI NGOÀI DA

Còn hiệu lực

1654 000.00.19.H26-231101-0005 230002162/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THÁI AN Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

1655 000.00.19.H26-231101-0006 230002161/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THÁI AN Dụng cụ lấy mẫu máu

Còn hiệu lực

1656 000.00.19.H26-231031-0025 230002160/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SANTEPHAR Bọt kháng khuẩn

Còn hiệu lực

1657 000.00.19.H26-231007-0002 230002159/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA Máy rã đông huyết tương

Còn hiệu lực

1658 000.00.19.H26-231029-0001 230002158/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA Tủ ấm

Còn hiệu lực

1659 000.00.19.H26-231029-0002 230002157/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA Máy lắc

Còn hiệu lực

1660 000.00.19.H26-231031-0019 230002875/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH Máy điện não

Còn hiệu lực