STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1661 000.00.19.H26-230424-0003 230000777/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA BẢO MINH Dụng cụ tập đi

Còn hiệu lực

1662 000.00.19.H26-230424-0002 230000776/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA BẢO MINH Ghế bô

Còn hiệu lực

1663 000.00.19.H26-230424-0015 230000166/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT AN PHÁT

Còn hiệu lực

1664 000.00.19.H26-230424-0018 230000165/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT TÂM AN

Còn hiệu lực

1665 000.00.19.H26-230425-0001 230000980/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Chất nhầy bôi trơn dùng trong phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

1666 000.00.19.H26-230425-0002 230000979/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Dụng cụ đặt thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

1667 000.00.19.H29-210615-0003 230000508/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ dụng cụ mổ cột sống ít xâm lấn dài tầng

Còn hiệu lực

1668 000.00.19.H17-230411-0001 230000021/PCBB-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Kim chạy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

1669 000.00.19.H17-230425-0001 230000013/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRUSTMED

Còn hiệu lực

1670 000.00.04.G18-230428-0016 230000019/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F

Còn hiệu lực