STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1661 000.00.04.G18-221224-0010 220003695/PCBB-BYT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Dụng cụ nong

Còn hiệu lực

1662 000.00.04.G18-221224-0023 220003694/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

1663 000.00.04.G18-221224-0018 220003693/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Bệnh thiếu máu: Fe (Sắt), TIBC, TRF

Còn hiệu lực

1664 000.00.04.G18-221224-0024 220003692/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng lượng 11 chỉ số sinh hóa

Còn hiệu lực

1665 000.00.04.G18-221225-0010 220003691/PCBB-BYT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Bộ ống thông dẫn lưu Malecot

Còn hiệu lực

1666 000.00.04.G18-221225-0009 220003690/PCBB-BYT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Rọ bắt sỏi qua da bằng nitinol

Còn hiệu lực

1667 000.00.04.G18-221224-0014 220003689/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 25 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

1668 000.00.04.G18-221224-0009 220003688/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng ALP

Còn hiệu lực

1669 000.00.04.G18-221224-0008 220003687/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD enzymes: ALT, AST

Còn hiệu lực

1670 000.00.04.G18-221224-0006 220003686/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng β2-Microglobulin

Còn hiệu lực