STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1661 000.00.19.H26-230915-0011 230002801/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Họ hệ thống Realtime PCR thế hệ 7 nâng cấp 96 giếng

Còn hiệu lực

1662 000.00.19.H26-231017-0021 230002099/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Họ dung dịch pha loãng mẫu dùng cho máy phân tích gen công nghệ mao quản

Còn hiệu lực

1663 000.00.19.H26-231017-0023 230002098/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Họ chuẩn DNA dùng cho máy phân tích gen công nghệ mao quản

Còn hiệu lực

1664 000.00.19.H26-230901-0002 230002800/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Dung dịch khử khuẩn máy chạy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

1665 000.00.19.H26-231020-0006 230002097/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Máy ủ túi chườm nhiệt

Còn hiệu lực

1666 000.00.19.H26-231023-0016 230002096/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Ống thu trứng 14ml

Còn hiệu lực

1667 000.00.19.H26-231023-0014 230002095/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Ống đựng mẫu 5 ml

Còn hiệu lực

1668 000.00.19.H26-231023-0010 230000504/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU-ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1509

Còn hiệu lực

1669 000.00.19.H26-231023-0011 230002799/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT Máy điện trị liệu đa năng

Còn hiệu lực

1670 000.00.19.H26-231023-0013 230000503/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU-ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1507

Còn hiệu lực