STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1691 000.00.19.H29-230222-0029 230000174/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIV Máy scan trong miệng

Còn hiệu lực

1692 000.00.19.H29-230222-0019 230000342/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG Phụ kiện cho dao mổ điện

Còn hiệu lực

1693 000.00.19.H29-221216-0023 230000173/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM BÀN MỔ DI ĐỘNG

Còn hiệu lực

1694 000.00.19.H29-221216-0017 230000172/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM BÀN MỔ DI ĐỘNG

Còn hiệu lực

1695 000.00.19.H29-230222-0026 230000171/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CHEMILENS Tròng kính bằng nhựa

Còn hiệu lực

1696 000.00.19.H29-230222-0012 230000050/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ATA

Còn hiệu lực

1697 000.00.19.H29-230222-0021 230000170/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT Dụng cụ phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

1698 000.00.19.H29-230213-0016 230000049/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DAIICHI SANKYO VIỆT NAM

Còn hiệu lực

1699 000.00.19.H29-230210-0006 230000003/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DUY HÀNG Găng tay y tế có bột và không bột chưa tiệt trùng

Còn hiệu lực

1700 000.00.19.H29-230209-0008 230000340/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực