STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1701 000.00.04.G18-220615-0054 2301488ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD33

Còn hiệu lực

1702 000.00.04.G18-220616-0012 2301487ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD33

Còn hiệu lực

1703 000.00.04.G18-220503-0029 2301486ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD34

Còn hiệu lực

1704 000.00.04.G18-220503-0022 2301485ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD38

Còn hiệu lực

1705 17001588/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301484ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng vi rút Rubella

Còn hiệu lực

1706 19009718/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301483ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Methotrexate

Còn hiệu lực

1707 18006433/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301482ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK và CK-MB

Còn hiệu lực

1708 19009038/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301481ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Troponin I và Troponin T

Còn hiệu lực

1709 000.00.04.G18-201223-0003 2301480ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Mycobacterium tuberculosis

Còn hiệu lực

1710 000.00.04.G18-200916-0012 2301479ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Plasmodium falciparum và Plasmodium vivax

Còn hiệu lực