STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1741 19009524/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301428ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT THẮNG Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Novolimus

Còn hiệu lực

1742 000.00.04.G18-230706-0003 2301427ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT Máy X-Quang chẩn đoán

Còn hiệu lực

1743 000.00.04.G18-220712-0008 2301426ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy X-quang chụp vú

Còn hiệu lực

1744 000.00.04.G18-230321-0021 2301425ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Ống thông chẩn đoán mạch máu

Còn hiệu lực

1745 000.00.04.G18-221110-0023 2301424ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ BẢO TÂM Ống thông chụp mạch

Còn hiệu lực

1746 000.00.04.G18-230801-0004 2301423ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

1747 000.00.04.G18-211101-0001 2301422ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Van tim nhân tạo sinh học

Còn hiệu lực

1748 19010137/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301421ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING Chất làm đầy da chứa lidocaine

Còn hiệu lực

1749 000.00.04.G18-211008-0008 2301420ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ GIA NGỌC Chất làm đầy da chứa Lidocaine

Còn hiệu lực

1750 17000835/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301419ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THÔNG TIN KỸ THUẬT MINH ANH Buồng oxy cao áp

Còn hiệu lực