STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1741 000.00.19.H26-230222-0005 230000280/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Tủ đầu giường y tế

Còn hiệu lực

1742 000.00.19.H26-230222-0007 230000279/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÓA CHẤT VÀ HÓA MỸ PHẨM Xe lăn dùng cho người tàn tật

Còn hiệu lực

1743 000.00.19.H26-230222-0004 230000278/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHYTO VIỆT NAM KHĂN HẠ SỐT

Còn hiệu lực

1744 000.00.19.H26-230222-0046 230000277/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TM – XNK NOVA PHARMA – C.T.K DUNG DỊCH XỊT NOVA SINUS GOLD

Còn hiệu lực

1745 000.00.19.H26-230222-0078 230000276/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MIPBI VIỆT NAM GẠC RĂNG MIỆNG MIPBI KHÔ

Còn hiệu lực

1746 000.00.19.H26-230222-0085 230000275/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NEWSUN VIỆT NAM THYROID KING

Còn hiệu lực

1747 000.00.19.H26-230222-0013 230000274/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Túi đựng nước tiểu

Còn hiệu lực

1748 000.00.19.H26-230213-0006 230000273/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM H.E.R Dung dịch vệ sinh phụ nữ In- tea-mate Calming Wash

Còn hiệu lực

1749 000.00.19.H26-230222-0011 230000272/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN VÂN Gel bôi ngoài da

Còn hiệu lực

1750 000.00.19.H26-230222-0010 230000271/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN VÂN Dung dịch dùng ngoài da

Còn hiệu lực