STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1751 000.00.19.H29-231003-0002 230002383/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Bông tẩm CHG 0.2% Osaki

Còn hiệu lực

1752 000.00.19.H29-231002-0016 230001564/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Nẹp kim loại Osaki

Còn hiệu lực

1753 000.00.19.H29-231003-0006 230001563/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Nẹp y tế cho trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

1754 000.00.19.H29-231003-0004 230001562/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gạc lau dụng cụ nội soi

Còn hiệu lực

1755 000.00.19.H29-230928-0014 230001561/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Kẹp nhựa Osaki, tiệt trùng

Còn hiệu lực

1756 000.00.19.H29-231023-0026 230001560/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Tăm bông y tế Osaki

Còn hiệu lực

1757 000.00.19.H29-231023-0027 230001559/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Bộ chăm sóc rốn cho trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

1758 000.00.19.H29-231023-0028 230001558/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Tấm lót sản dịch sau sinh Osaki

Còn hiệu lực

1759 000.00.19.H29-231023-0029 230001557/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gạc vệ sinh răng miệng cho em bé, tiệt trùng

Còn hiệu lực

1760 000.00.19.H29-231023-0030 230001556/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Tăm bông vệ sinh miệng Osaki

Còn hiệu lực