STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1761 000.00.19.H26-230208-0012 230000346/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Máy đo điện não đồ

Còn hiệu lực

1762 000.00.19.H26-230208-0011 230000345/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Máy đo điện não đồ

Còn hiệu lực

1763 000.00.19.H26-230209-0023 230000344/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Sản phẩm dùng ngoài

Còn hiệu lực

1764 000.00.19.H26-230211-0002 230000343/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Nhiệt kế hồng ngoại

Còn hiệu lực

1765 000.00.19.H29-230222-0011 230000337/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DOMED Máy trợ thính

Còn hiệu lực

1766 000.00.19.H29-230222-0004 230000336/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DOMED Máy đo thính lực

Còn hiệu lực

1767 000.00.19.H29-230222-0003 230000335/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DOMED Máy trợ thính

Còn hiệu lực

1768 000.00.19.H26-230209-0026 230000262/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Sản phẩm dùng ngoài

Còn hiệu lực

1769 000.00.19.H26-230209-0027 230000261/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch xịt họng

Còn hiệu lực

1770 000.00.19.H26-230213-0003 230000260/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Kính hiển vi soi ngược dùng cho kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Còn hiệu lực