STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1761 000.00.19.H26-231031-0019 230002875/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH Máy điện não

Còn hiệu lực

1762 000.00.19.H26-231031-0012 230002156/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH RATOC Máy đo độ tập trung I ốt

Còn hiệu lực

1763 000.00.19.H29-231019-0009 230002410/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA VIỆT Ý Máy cắm implant nha khoa và phụ kiện

Còn hiệu lực

1764 000.00.19.H29-231020-0010 230002409/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MEKONG VIỆT NAM Que thử rụng trứng

Còn hiệu lực

1765 000.00.19.H29-231022-0002 230001571/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ Dụng cụ nha khoa & Dugn cụ y tế

Còn hiệu lực

1766 000.00.19.H29-231025-0029 230000419/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y KHOA VMED

Còn hiệu lực

1767 000.00.19.H29-231016-0006 230000418/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KAWAYII MARKETING

Còn hiệu lực

1768 000.00.19.H29-231020-0015 230000417/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 191

Còn hiệu lực

1769 000.00.19.H29-230524-0008 230002408/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÀNH ÂN Bộ dụng cụ bơm, trộn, kim chọc dò tạo hình thân đốt sống và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

1770 000.00.19.H29-220726-0014 230002407/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Bộ xét nghiệm IVD định lượng HbA1c

Còn hiệu lực