STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1771 000.00.04.G18-221025-0002 23001076CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus / Sirolimus eluting coronary stent system

Còn hiệu lực

1772 000.00.04.G18-221004-0005 23001075CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Máy X-quang cao tần/ High Frequency X-ray

Còn hiệu lực

1773 000.00.04.G18-220729-0006 23001074CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Bộ ống lấy máu / Disposable Blood Donor sets

Còn hiệu lực

1774 000.00.04.G18-220831-0004 23001073CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG - (TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN) GĂNG TAY CAO SU Y TẾ LATEX /LATEX EXAMINATION GLOVES

Còn hiệu lực

1775 000.00.04.G18-220615-0020 23001072CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU IVD chiết tách DNA/RNA / IVD DNA/RNA Extraction

Còn hiệu lực

1776 000.00.04.G18-220615-0024 23001071CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU IVD chiết tách DNA/RNA/IVD DNA/RNA Extraction

Còn hiệu lực

1777 000.00.04.G18-220615-0017 23001070CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU Dung dịch khử nhiễm DNA/RNA / DNA/RNA decontamination solution

Còn hiệu lực

1778 000.00.04.G18-220615-0022 23001069CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU IVD chiết tách DNA/RNA - Hóa chất dùng cho máy tách chiết tự động / IVD DNA/RNA Extraction- Eagent for automatic extraction machine

Còn hiệu lực

1779 000.00.04.G18-220419-0001 23001068CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Kim luồn tĩnh mạch có cánh, cổng / I.V. Catheter with Wings, Injection Port

Còn hiệu lực

1780 000.00.04.G18-220124-0021 23001067CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ dây truyền dịch / Infusion Set

Còn hiệu lực