STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1771 000.00.04.G18-230307-0002 23001162CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Bao cao su tránh thai

Còn hiệu lực

1772 000.00.04.G18-230308-0011 23001161CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Ống thông (ống dẫn lưu ổ bụng)

Còn hiệu lực

1773 000.00.04.G18-221117-0021 23001160CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Găng tay phẫu thuật

Còn hiệu lực

1774 000.00.04.G18-230308-0002 23001159CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA GĂNG KIỂM TRA DÙNG TRONG Y TẾ

Còn hiệu lực

1775 17001492/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301472ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Chỉ phẫu thuật tự tiêu

Còn hiệu lực

1776 000.00.04.G18-210312-0008 2301471ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Cuộn nút mạch não

Còn hiệu lực

1777 17002244/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301470ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Dầu silicone dùng trong nhãn khoa

Còn hiệu lực

1778 19008378/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301469ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Dây dẫn đo áp lực trong thành mạch máu

Còn hiệu lực

1779 000.00.04.G18-220421-0030 2301468ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Điện cực cắt đốt lạnh điện sinh lý tim

Còn hiệu lực

1780 19009014/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301467ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Dụng cụ khâu cắt nối sử dụng trong phẫu thuật đường tiêu hóa

Còn hiệu lực