STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1781 000.00.19.H29-231019-0012 230002391/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RANDOX LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cụm IVD Chất nền: CREATININE (CREA), GLUCOSE, TOTAL PROTEIN, TOTAL BILIRUBIN, UREA, URIC ACID (UA), CHOLESTEROL (CHOL), ALBUMIN (ALB)

Còn hiệu lực

1782 000.00.19.H29-231016-0011 230002390/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RANDOX LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cụm IVD Chất nền: GLUTATHIONE PEROXIDASE, SUPEROXIDE DISMUTASE, TOTAL ANTIOXIDANT STATUS, D-3 Hydroxybutyrate

Còn hiệu lực

1783 000.00.19.H29-231016-0012 230002389/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RANDOX LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cụm IVD Lipoprotein: Apolipoprotein A-I, Apolipoprotein B, Apolipoprotein A-II, Apolipoprotein C-II, Apolipoprotein C-III, Apolipoprotein E, Lipoprotein (a)

Còn hiệu lực

1784 000.00.19.H29-231016-0010 230002388/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RANDOX LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cụm IVD Chất nền: AMMONIA (NH3), ETHANOL (EtOH), TRIGLYCERIDES (TRIGS), COPPER (CU), L-LACTATE (LAC), MICROALBUMIN (mALB), FRUCTOSAMINE (FRUC), IgE

Còn hiệu lực

1785 000.00.19.H29-231027-0019 230002387/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RANDOX LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cụm IVD Enzymes: CK, CK-MB

Còn hiệu lực

1786 000.00.19.H29-231014-0003 230002386/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RANDOX LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cụm IVD Điện cực điện giải: Điện cực Sodium (Na), Điện cực Potassium (K), Điện cực Chloride (Cl)

Còn hiệu lực

1787 000.00.04.G18-231031-0007 230000358/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Bộ IVD - Xét nghiệm định tính Bence Jones trên thạch

Còn hiệu lực

1788 000.00.04.G18-231030-0012 230000357/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Máy xét nghiệm điện di mao quản

Còn hiệu lực

1789 000.00.12.H19-231024-0002 230000028/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1534

Còn hiệu lực

1790 000.00.12.H19-231024-0001 230000027/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1484

Còn hiệu lực