STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1781 000.00.19.H26-230203-0014 230000236/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Bàn nâng cho thiết bị chẩn đoán dùng trong nhãn khoa

Còn hiệu lực

1782 000.00.19.H26-230210-0008 230000316/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ MPT Máy siêu âm màu xách tay

Còn hiệu lực

1783 000.00.19.H26-230209-0013 230000315/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Thẻ xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

1784 000.00.19.H26-230209-0012 230000314/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Thẻ xét nghiệm định lượng hs-CRP và CRP

Còn hiệu lực

1785 000.00.19.H26-230209-0002 230000313/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VM Dung dịch làm sạch và khử khuẩn bước đầu dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

1786 000.00.19.H26-230210-0015 230000312/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen

Còn hiệu lực

1787 000.00.19.H26-230211-0009 230000311/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ADC Ống thông niệu quản/Sonde JJ các cỡ

Còn hiệu lực

1788 000.00.19.H26-230210-0004 230000003/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MEDDA Thiết bị nội soi tai mũi họng

Còn hiệu lực

1789 000.00.19.H26-230211-0004 230000310/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC Dung dịch nhãn khoa

Còn hiệu lực

1790 000.00.19.H26-230213-0007 230000309/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI bộ dây nối dùng để truyền dịch

Còn hiệu lực