STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1831 000.00.19.H26-230207-0017 230000265/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM Bình điện dung (Tụ điện)

Còn hiệu lực

1832 000.00.19.H26-230207-0002 230000264/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Máy điện tim

Còn hiệu lực

1833 000.00.19.H26-230207-0003 230000263/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Máy điện tim

Còn hiệu lực

1834 000.00.19.H26-230207-0004 230000262/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Máy điện tim

Còn hiệu lực

1835 000.00.19.H26-230207-0006 230000261/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Máy điện tim

Còn hiệu lực

1836 000.00.19.H26-230207-0005 230000260/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Máy điện tim

Còn hiệu lực

1837 000.00.19.H29-230206-0008 230000309/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Sứ răng giả

Còn hiệu lực

1838 000.00.19.H29-230213-0010 230000002/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT DƯỢC - MỸ PHẨM GAMMA CLEAZINER 10%

Còn hiệu lực

1839 000.00.19.H26-230206-0018 230000259/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Monitor theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

1840 000.00.19.H26-230203-0004 230000200/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT Phim khô y tế

Còn hiệu lực