STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1971 000.00.19.H26-231013-0015 230000506/PCBMB-HN

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

1972 000.00.19.H26-231024-0003 230002834/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Hệ thống IVD xét nghiệm định tính và định lượng cặn nước tiểu

Còn hiệu lực

1973 000.00.18.H24-231014-0001 230000019/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH Y TẾ ROCO

Còn hiệu lực

1974 000.00.17.H08-230929-0001 230000001/PCBSX-BĐ

CÔNG TY TNHH DV TM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BĂNG AN PRO Sản xuất nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

1975 000.00.19.H26-230919-0013 230002125/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Banh phẫu thuật

Còn hiệu lực

1976 000.00.19.H26-230815-0026 230002124/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Túi hậu môn nhân tạo một mảnh loại xả có tích hợp khóa cuộn

Còn hiệu lực

1977 000.00.31.H36-231026-0001 230000012/PCBMB-LĐ

CÔNG TY TNHH DTS BẢO LỘC

Còn hiệu lực

1978 000.00.19.H29-231003-0003 230002384/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gạc lau mắt TP1

Còn hiệu lực

1979 000.00.19.H29-231002-0019 230001567/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Vớ phẫu thuật cao cổ - Ope Kyutto W

Còn hiệu lực

1980 000.00.19.H29-231002-0020 230001566/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Quần vớ phẫu thuật - Ope Kyutto W-ST

Còn hiệu lực